Blog

2017

Elektronická komunikácia s daňovým úradom

V súvislosti s novou legislatívou chcem upozorniť, že od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Zmena sa týka najmä neplatcov DPH, keďže títo nemali doteraz povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. To znamená, že daňové priznania, či už dane z príjmu alebo z motorových vozidiel za rok 2017 bude treba poslať elektronicky a

- podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo

- cez eID kartu (občiansky s čipom), prípadne

- treba mať uzavretú dohodu s daňovým úradom podpísanú do konca roka 2017.

!!! Od 1.1.2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu.


Upozorňujem, že pokiaľ si chce spoločnosť vybrať jednoduchý spôsob elektronickej komunikácie prostredníctvom dohody a ešte ju nemá uzavretú, musí tak urobiť do konca tohto roka.


Od 1.7.2018 sa elektronická komunikácia rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov. Tí, ale budú môcť svoje daňové priznania za rok 2017 podať ešte papierovo do 30.6.2018.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.