Blog

2017

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Začiatkom nového roka nás čaká hneď niekoľko daňových povinností. Jednou z nich je podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016.

KTO?
Daňové priznanie (DP) podáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo na podnikanie a
- Je zapísaná v dokladoch ako držiťeľ vozidla
- Požíva vozidlo, ktorého držiteľom je iná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
- Vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie
- Je evidované v SR
Osoba nepodáva DP ak má auto na operatívny leasing. Rovnako ani vozidlá evidované v zahraničí nepodliehajú u nás dani z motorových vozidiel.

KEDY?
Termín na podanie DP je 31. Január 2017.

SADZBA?
Ročná sadzba dane je určená rovnako za celé Slovensko a to pre vozidlá kategórie L (motocykle až štvorkolky) a M1 (osobné autá) podľa Zdvihového objem valcov motora v cm3. Tá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Pohybuje sa v rozmedzí od 50 do 218 Eur. Pre elektromobily je sadzba 0 EUR. Sadzba však nie je konečná.
Pre ostatné vozidlá (nákladné, autobusy...) sa určuje podľa počtu náprav a hmotnosti. Tie sa pohybujú od 74 do 2790 Eur za rok.
Daň sa ráta podľa počtu mesiacov v zdaňovacom období, v ktorom sa používalo na podnikanie (tým sa myslí aj použitie súkromného vozidla zamestnanca na pracovnú cestu).

ÚPRAVY SADZBY DANE
V závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa upraví sadzba dane buď nadol alebo aj nadol nasledovne:
- Prvých 36 mesiacov sa zníži o 25%
- Nasledujúcich 36 (37-72) mesiacov sa zníži o 20%
- Nasledujúcich 36 (73-108) mesiacov sa zníži o 15%
- Nasledujúcich 36 (109-144) mesiacov zostáva sadzba bez zmeny
- Nasledujúcich 12 (145-156) mesiacov sa zvýši o 10%
- Po uplynutí 156 mesiacov sa zvýši o 20%
Následne sadzba môže klesnúť na polovicu v prípade, že ide o vozidlo s alternatívnym pohonom napr. hybrid, zemný plyn, vodík.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.