Blog

2017

Zmeny pri vypĺňaní daňového priznania DPPO za rok 2016

Hoci sa vzor daňového priznania dane z príjmov právnických osôb za rok 2016 nezmenil a je platný rovnaký formulár od 1.1.2016, teda ako za obdobie 2015, nejaké zmeny predsa len existujú. Finančná správa pripravila nové poučenie na vyplnenie DP k DPPO za rok 2016. Hlavné zmeny vo vyplnení DP oproti predchádzajúcemu sú tri a to:
1. Na riadku 302 sa uvádzajú aj sumy sponzorského (na základe zmluvy o sponzorstve v športe) podľa §17 ods. 19 písm. h)
2. V IV. časti o poukázaní % z dane sa v kolónke IČO/SID uvádza IČO, tak ako je zapísané v zozname prijímateľov aj s nevýznamovými nulami na začiatku. Tento údaj sa po podaní DP nedá upraviť a mal by za následok nevyplatenie % z dane.
3. Počet príloh (uvedený na stane 10) je minimálne 2 resp. v 99% prípadov rovné 2, nakoľko prílohami sú Príloha k IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch a Príloha k §30c zákona, i keď nebudú vyplnené.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.