Blog

2016

Stravné od 1.12.2016

Od štvrtka 1.12.2016 vstupuje do platnosti Opatrenie MPSVR SR, ktorým sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:

4,50 Eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
6,70 Eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
10,30 Eur pre časové pásmo nad 18 hodín.
Hodnota stravného má vplyv okrem náhrad pri tuzemských pracovných cestách aj na výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie ako aj na minimálnu výšku stravných lístkov, ktoré budú musieť byť vo výške 3,38 Eur. Zároveň si SZČO môžu uplatniť daňové výdavky vo zvýšenej sume 4,50 Eur za odpracovaný deň.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.