Blog

2017

Sociálne poistenie SZČO od 1.7.2017

Sociálna poisťovňa každý rok k 1.7. posudzuje vznik a zánik povinného poistenia SZČO na základe výšky príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti za predchádzajúci rok. Ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vznik a zánik povinného poistenia sa posudzuje k 1.10. Avšak výška minimálneho resp. maximálneho poistného sa mení k 1.januáru.

Vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa do 21.7.2017. SZČO majú povinnosť prvýkrát zaplatiť odvody (za júl) do 8.8.2017.

Tí, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania obdržia oznámenie od Sociálnej poisťovne až v októbri. Povinné poistenie vzniká tým SZČO, ktoré na základe daňového priznania za kalendárny rok 2016 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5 298 eur a k 1.7. svoju činnosť naďalej vykonávajú. Sumu, na základe ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia tvoria všetky príjmy, ktoré sú zdaňované podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov bez odpočítania výdavkov.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.