Blog

2018

Povinná elektronická komunikácia pre FO – podnikateľov

Od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia dotýka už aj všetkých fyzických osôb – podnikateľov a všetkých ich podaní na finančnú správu. V praxi to znamená, že podania budú musieť podnikatelia zasielať na finančnú správu výhradne elektronicky – nie len daňové priznania ale napríklad aj prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch, žiadosti, oznámenia.

Upozornenie
Ak majú fyzické osoby – podnikatelia predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2017 do konca júna, môžu vzhľadom na skutočnosť, že 30.6.2018 pripadá na víkend, podať daňové priznanie až 2.7.2018. V tento deň je ale už potrebné podať daňové priznanie elektronicky, inak nebude akceptované. V prípade, že ho chcú podnikatelia podať ešte v papierovej forme, musia to stihnúť do 29.6.2018 (vrátane).O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.