Blog

2017

Optimalizácia príjmov konateľa v roku 2017 v jednoosobovej s.r.o.

V nadväznosti na prehľad zdaňovania dividend prinášam príklad ako optimalizovať príjmy v jednoosobovej s.r.o., kde konateľ je zároveň spoločníkom. Existujú rôzne spôsoby vyplácania odmien konateľa ako napríklad, že konateľ/spoločník je odmeňovaný za výkon funkcie štatutára (pravidelne alebo nepravidelne), alebo dostáva odmenu ako zamestnanec. Možnosťou je aj odmena len raz ročne ako vyplatený podiel na zisku. V tomto prípade však je osoba povinná platiť aspoň minimálne zdravotné odvody vo výške 61,81 Eur čo je za rok 742 EUR.

Optimálna je však kombinácia týchto spôsobov odmeňovania a to spôsobom kedy konateľ poberá určitú minimálnu pravidelnú odmenu (napr. 50 či 100 Eur mesačne) priebežne, z ktorej vyplýva, že je poistený a zároveň platené poistné je menšie ako sú minimálne zdravotné odvody.

Úspora je oproti jednoduchej výplate dividend v dvoch rovinách a to že

1. odmena konateľa (a súvisiace odvody) mi tvorí náklad, ktorý znižuje základ dane z príjmov spoločnosti a

2. odvedené poistné je nižšie ako minimálna výška zdravotných odvodov dobrovoľne nezamestnanej osoby – samoplatiteľa.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.