Blog

2019

MINIMÁLNA MZDA NA ROK 2020

Dnes bola schválená minimálna mzda na rok 2020 vo výške 580 Eur, tj. za odpracovanú hodinu 3,333 Eur. Netreba však zabudnúť, že minimálna mzda v tejto výške je platná pre prvý stupeň náročnosti práce ako sú pomocné, prípravné alebo manipulačné práce. Pre vyššie stupne náročnosti práce platí vyššia minimálna mzda. Prehľad stupňov náročnosti práce je uvedený nižšie.

Stupeň náročnosti

1. stupeň náročnosti - 580 Eur - výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov nadriadeného – Napr. dokladanie tovaru, práca pomocného robotníka

2. stupeň náročnosti - 696 Eur - výkon ucelených rutinných prác kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou - Napr. práca v podateľni, jednoduché práce pri vedení evidencie, výroba kľúčov, práca na píle

3. stupeň náročnosti - 812 Eur - výkon odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend a práce spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných - napr. ekonómka, mzdárka, elektrikár, rezbár, majster, vedúci predajne, predajcovia, obchodní zástupcovia

4. stupeň náročnosti - 928 Eur - výkon odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb, - napr. Práca vedúceho prevádzky, resp. jej riaditeľa

5. stupeň náročnosti - 1044 Eur - výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia, - napr. manažér výroby

6. stupeň náročnosti - 1160 Eur - výkon charakterizujúci tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami – napr. výkonný a generálny riaditeľ spoločnosti

Vedenie účtovníctva a audítorské služby v Bratislave.

O nás

Sme dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva a auditu v Bratislave. Všetky služby na jednom mieste.